best
best

Politika zasebnosti

POLITIKA ZASEBNOSTI

Ta politika zasebnosti (v nadaljevanju „Načela“) opisuje način pridobivanja, uporabe in nadaljnje obdelave osebnih podatkov prek spletnega mesta www.vuch.si (v nadaljevanju „spletno mesto“)

z osebnimi podatki upravlja:

Vuch s.r.o., Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

MŠ: 04522150

DŠ: CZ04522150

vpisano: v trgovinskem registru, ki ga vodi okrožno sodišče v Hradec Králové, Section C, Index number 36028

 

Kontaktni podatki upravljavca osebnih podatkov:

Poštni naslov: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

Telefon: +420 604 474 451

e-mail: info@vuch.si

 

Zaščita osebnih podatkov je za nas zelo pomembna. Natančno preberite to politiko, ki vsebuje pomembne informacije v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki ter sorodnimi pravicami in obveznostmi.


1. UVODNE DOLOČBE

1.1 Katere zakone upoštevamo pri ravnanju z osebnimi podatki?

Pri ravnanju z osebnimi podatki ravnamo v skladu s pravnim redom Češke republike in veljavnimi predpisi Evropske unije, zlasti z Zakonom št. 101/2000 Coll. O varstvu podatkov. (v nadaljevanju„EUDP“) in Zakon št. 480/2004 zb. o drugih storitvah informacijske družbe in pravnih predpisih.

1.2 Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki pomenijo vse informacije, ki določajo ali lahko identificirajo določeno fizično osebo. Osebni podatki so zlasti (vendar ne izključno):

 • identifikacijski podatki, kot so ime in priimek, emšo, datum rojstva, spol, uporabniško ime za uporabniški račun;
 • kontaktni podatki, kot so domači naslov (ali naslov za dostavo), telefonska številka, e-mail naslov;
 • drugi podatki, kot so informacije, pridobljene s piškotki, IP naslov (omrežni identifikator), vključno z vrsto brskalnika, naprave in operacijskega sistema, časom in številom prijav v spletno mesto ter drugimi podobnimi informacijami.

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

2.1 Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Posredujete nam svoje osebne podatke, zlasti pri izpolnjevanju naročila ali nastavitvi uporabniškega računa. Če se vaši osebni podatki spremenijo, nas o tem obvestite.

Pri obisku in uporabi spletnega vmesnika lahko nekatere piškotke pridobimo in shranimo tudi zanje. Več o piškotkih si lahko preberete v 5. členu te politike.

2.2 Na podlagi česa in za kakšne namene obdelujemo vaše osebne podatke?
 • Vnesene osebne podatke lahko zbiramo in obdelujemo ob naročilu blaga brez vašega izrecnega soglasja samo za namen izvajanje pogodbe , to je za namen dostave blaga. Te podatke lahko tudi obdelamo saj izpolnjujejo naše druge zakonske obveznosti (zlasti obveznosti registracije, arhiviranje davčnih dokumentov itd.).
 • Vnesene osebne podatke lahko zbiramo in obdelujemo pri ustvarjanju uporabniškega računa brez vašega izrecnega soglasja izključno za omogočanje dostopa, upravljanja in vzdrževanja uporabniškega računa.
 • Osebne podatke, vnesene v okviru objave mnenj na spletni strani, lahko obdelujemo brez vaše izrecne privolitve na podlagi zakonske obveznosti, zlasti za namene preverjanja verodostojnosti mnenj.
 • Brez vašega izrecnega soglasja smo upravičeni do uporabe vašega elektronskega naslova za pošiljanje komercialnih sporočil v zvezi z našim blagom, podobnim tistim, ki ste jih naročili pri nas. Pošiljanje poslovnih sporočil lahko kadar koli zavrnete.
 • Če nam s potrditvijo na spletni strani podate soglasje za to, lahko vaše osebne podatke, vnesene na spletni strani, zlasti ob izpolnjevanju naročila ali pri ustvarjanju uporabniškega računa, obdelujemo za namene pošiljanja reklamnih sporočil in neposredne trženje ali za druge namene, s katerimi ste se izrecno strinjali. Če ste mlajši od 15 let, je potrebno soglasje vašega zakonitega skrbnika. V primeru dvoma lahko zahtevamo potrditev vaše starosti.
 • Vaše zadovoljstvo z nakupom ugotavljamo z e-mail vprašalniki v okviru programa Preverjeno s strani kupcev, v katerega je vključena naša e-trgovina. Pošljemo vam jih ob vsakem nakupu pri nas, razen če jih zavrnete. Osebne podatke obdelujemo za namene pošiljanja vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani strank na podlagi našega zakonitega interesa, da preverimo in izboljšamo naše storitve in blago ter ugotovimo vaše zadovoljstvo z nakupom pri nas. Za pošiljanje vprašalnikov, ocenjevanje vaših povratnih informacij in analizo našega tržnega položaja uporabljamo procesor, ki je upravljavec portala Heureka.cz; v te namene mu lahko posredujemo podatke o kupljenem blagu ali storitvah in vaš e-mail naslov. Pri pošiljanju e-mail vprašalnikov vaši osebni podatki niso posredovani nobeni tretji osebi za lastne namene. Pošiljanje e-mail vprašalnikov v okviru programa Preverjeno s strani kupcev lahko kadar koli prekličete tako, da prek povezave v e-mailu z vprašalnikom odjavite nadaljnje pošiljanje vprašalnikov. V primeru vašega preklica vam vprašalnika ne bomo več pošiljali.
 • Če nam podelite soglasje s potrditvijo naše politike na spletnem mestu lahko obdelamo vaše osebne podatke, vnesene pri izpolnjevanju naročila ali ustvarjanju uporabniškega računa za namen pošiljanja poslovne komunikacije in neposredno trženje , ali za kateri koli drug namen, za katerega ste se izrecno strinjali.
 • Zbrane osebne podatke obdelujemo preko piškotkov z vašim soglasjem (ki ga lahko odobrite s potrditvijo Politike na spletnem mestu, potem ko ste obveščeni o uporabi piškotkov in ste imeli priložnost prebrati to Politiko). Upravičeni smo do obdelave osebnih podatkov, pridobljenih s piškotki, tudi če še naprej uporabljate spletno mesto, potem ko ste bili obveščeni o obdelavi teh osebnih podatkov. Osebne podatke, zbrane s piškotki uporabljamo za namene zagotavljanja podpore uporabnikom , izboljšanje naših storitev, vključno z analizo vedenja uporabnikov in marketing.

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo samo za predvidene namene, pridobljene z vašim soglasjem.

2.3 Kako dolgo uporabljamo podatke?

Osebne podatke, ki jih vnesete pri naročilu blaga ali registraciji, uporabljamo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev pogodbe in izpolnitev zakonskih obveznosti.

Če nam podelite izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov ali če vaš e-mail naslov uporabljamo za pošiljanje poslovnih sporočil v skladu s prejšnjim člankom, se bodo podatki uporabljali v času trajanja spletnega mesta.

3. VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OSEBNIMI PODATKI

3.1 Pravica do umika soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Če vaše osebne podatke obdelujemo samo z vašim soglasjem (tj. Brez kakršnega koli drugega pravnega razloga), lahko to privolitev kadar koli prekličete.

Preklic soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov je možen kadar koli:

 • prek e-pošte, poslane na naš kontaktni e-poštni naslov;
 • po telefonu na našo kontaktno telefonsko številko;
 • pisno z dopisom, poslanim na naš naslov za dostavo;
 • za ustrezne piškotke - v nastavitvah spletnega vmesnika ali v nastavitvah vašega spletnega brskalnika;
 • v primeru komercialnih sporočil na način, določen v vsakem elektronskem sporočilu, ki vsebuje komercialna sporočila (s klikom na povezavo za odjavo ali kako drugače).

Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se izvaja do umika soglasja za obdelavo.

3.2 Pravica do dostopa do osebnih podatkov

Pravico imate, da od nas zahtevate podatke o tem, ali obdelujemo vaše osebne podatke. Če obdelujemo vaše podatke, imate pravico do dostopa do teh osebnih podatkov, zlasti do naslednjih informacij:

 • namen obdelave;
 • kategorije obdelanih osebnih podatkov;
 • prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki jim bodo na voljo osebni podatki;
 • obdobje, v katerem se bodo osebni podatki hranili.

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali kopijo obdelanih podatkov. Za dodatne kopije vam lahko zaračunamo upravno takso, ki ne presega stroškov izdelave in dostave takšnih dodatnih kopij.

3.3 Pravica do popravka

Če so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni, imate pravico zahtevati takojšen popravek, to je popravek netočnih podatkov in/ali dodajanje nepopolnih podatkov.

3.4 Pravica do ugovora obdelavi

Pravico imate kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, če jih obdelujemo za namene neposrednega trženja, vključno z avtomatizirano obdelavo osebnih podatkov. Po ugovoru bomo ustavili obdelavo vaših osebnih podatkov za te namene.

3.5 Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe")

Pravico imate zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke, če:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani;
 • ste preklicali svoje soglasje za obdelavo;
 • ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

Razen če obstajajo pravni razlogi za zavrnitev izbrisa, moramo izpolniti vašo zahtevo.

3.6 Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, če:

 • zanikate točnost svojih osebnih podatkov;
 • obdelava je nezakonita in namesto njihovega brisanja zahtevate omejitev obdelave osebnih podatkov;
 • za uporabo v obdelavi ne potrebujemo vaših osebnih podatkov, vendar jih potrebujemo za kakršne koli ukrepe ali za zaščito zakonskih pravic;
 • ugovarjate obdelavi.

Če je obdelava omejena, smo upravičeni samo do shranjevanja vaših osebnih podatkov; nadaljnja obdelava je možna samo z vašim soglasjem ali iz pravnih razlogov.

Če je obdelava osebnih podatkov zaradi ugovora zoper obdelavo omejena, omejitev traja toliko časa, da ugotovimo, ali smo dolžni upoštevati vaš ugovor.

Če je obdelava osebnih podatkov omejena zaradi zavrnitve točnosti podatkov, omejitev traja v času preverjanja točnosti podatkov.

3.7 Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate pridobiti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, in jih posredovati drugemu upravljavcu osebnih podatkov.

3.8 Kako lahko uveljavljate svoje pravice?

Pravice do osebnih podatkov lahko uveljavljate prek naših kontaktnih podatkov. Vse informacije in dejanja vam bomo posredovali brez nepotrebnega odlašanja.

Potrudili se bomo za zaščito vaših osebnih podatkov. Če pa s poravnavo niste zadovoljni, imate pravico stopiti v stik z ustreznimi organi, zlasti z Uradom za varstvo osebnih podatkov (http://www.uoou.cz), ki nadzoruje varstvo osebnih podatkov. Ta določba ne vpliva na vašo pravico, da se s svojo pritožbo obrnete neposredno na urad za varstvo osebnih podatkov.

Če je vaše prebivališče, kraj zaposlitve ali kraj domnevne kršitve varstva osebnih podatkov zunaj Češke v drugi državi članici Evropske unije, se lahko obrnete na ustrezni nadzorni organ v tej državi članici.

4. UPRAVLJANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

4.1 Kdo obdeluje vaše osebne podatke?

Smo upravljavec podatkov v smislu Uredbe.

Če je to potrebno za izvajanje pogodbe ali drugih obveznosti, lahko vaše osebne podatke posredujemo drugim strankam, kot so prevozniki, ponudniki shranjevanja v oblaku, upravitelji e-poštnih kampanj, podjetje, ki zagotavlja certifikat "Preverjeno stranko", zunanji računovodje ali druge stranke, ki sodelujejo pri izvajanju pogodbe ali naših obveznosti. Po potrebi lahko za obdelavo osebnih podatkov pooblastimo tudi druge obdelovalce in prejemnike osebnih podatkov. Na vašo zahtevo vam bomo tudi povedali, kdo konkretno obdeluje vaše osebne podatke.

Vaši osebni podatki se ne bodo prenesli v države zunaj Evropske unije, razen če je to potrebno za izvajanje pogodbe ali iz katerega koli drugega razloga v skladu s pravili za takšne prenose, določenimi v Uredbi.

4.2 Kako obdelujemo osebne podatke?

Osebni in drugi zbrani podatki so v celoti zaščiteni pred zlorabo. Osebni podatki se obdelujejo v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v papirni obliki na neavtomatiziran način.

5. PIŠKOTKI

5.1 Kaj so piškotki?

Piškotki so besedilne datoteke, shranjene v računalniku ali drugih elektronskih napravah vsakega obiskovalca spletnega mesta, kar omogoča funkcionalnost spletnega mesta.

Vsi piškotki ne zbirajo osebnih podatkov; nekateri le omogočajo pravilno delovanje spletne strani. Uporabo piškotkov lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev v vašem spletnem brskalniku.

Če zavrnete uporabo piškotkov, je možno, da ne boste mogli v celoti izkoristiti vseh funkcij spletnega mesta.

5.2 Kakšne piškotke in v katere namene jih uporablja spletno mesto?

Spletno mesto uporablja relacijske (začasne) piškotke , ki se samodejno izbrišejo, ko končate z brskanjem po spletnem mestu. Uporablja tudi trajne piškotke, ki ostanejo v vaši napravi, dokler jih ne izbrišete.

Piškotki, ki jih uporablja spletno mesto, so naslednji:

 • Lastni piškotki - ti piškotki so povezani z domeno našega spletnega mesta; to so nujni piškotki in izvedbeni piškotki, lahko so začasni ali trajni;
  • Potrebni piškotki - omogočajo navigacijo po spletni strani in uporabo osnovnih funkcij. Ne identificirajo vas na noben način in ne gre za osebne podatke;
  • Izvedbeni piškotki - uporabljajo se za analizo uporabe spletnega mesta (število obiskov, čas preživetja na spletnem mestu itd.); podatki, pridobljeni s temi piškotki, so anonimni;
 • Piškotki tretjih oseb - ti piškotki so povezani z drugo domeno kot domeno našega spletnega mesta, tudi če ste na naši spletni strani; ti piškotki nam omogočajo, da analiziramo naše spletno mesto in prikažemo prilagojeno oglaševanje za vas; to so funkcionalni piškotki ter ciljni in oglaševalski piškotki;
  • Funkcionalni piškotki - uporabljajo se za prilagajanje vsebine s shranjevanjem podatkov za prijavo, geolokacije itd.; lahko vodijo do zbiranja in obdelave osebnih podatkov;
  • Ciljni in oglaševalski piškotki - uporabljajo se za prikaz ciljanih oglasov na spletnem mestu in zunaj njega. Z njimi se lahko zbirajo in obdelujejo osebni podatki. Informacije o tem, kako uporabljate naše spletno mesto, lahko delimo z našimi partnerji za družabno mreženje, oglaševanje in analitiko.
  • Uporabljene Googlove storitve

Spletno mesto uporablja Google Analytics in, kjer je to primerno, druge storitve, ki jih ponuja Google, Inc. ("Google"). Te storitve delujejo z informacijami, pridobljenimi s piškotki.

Če vas zanima, kako Google uporablja podatke, ki jih zbira od nas, in kako ureja ali onemogoča obdelavo, lahko do teh informacij pridete s klikom na naslednjo povezavo: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

Ta pravilnik stopi v veljavo in velja od 10.02.2023.

Izberite svojo državo